iKlik softvér

So systémom “iKlick“ sa dostanete ku tomu správnemu nástroju spolu s potrebnými parametrami. V elektronickom katalógu vás bude sprevádzať inteligentný komplexný software, ktorý vám zobrazí technické údaje o nástroji, ktorý hľadáte. Ľahko a rýchlo vyhľadáte nástroje, nástrojové zostavy a vhodné rezné podmienky.

Spoločnosť AURA® Frästechnik GmbH ponúka svojim zákazníkom prístup do systému iKlicku, ktorý umožňuje:

  • Vyhľadať frézu s vymeniteľnými platničkami alebo tvrdokovovú cez filter, ktorý si nastavuje zákazník sám. Je to veľmi obšírny filter – od priemeru frézy cez rohový rádius až po obrábaný materiál. K tomu sú samozrejmosťou výrobcom doporučené a overené rezné podmienky, ktoré je možné počas obrábania podľa potreby upravovať. Tieto rezné podmienky si programátor môže exportovať do CAM software alebo pridať ako PDF k technologickému postupu.
  • K vyhľadanej fréze si zákazník hneď môže zvoliť upínač podľa ním používaných strojov. Takáto nástrojová zostava sa dá hneď okótovať pre kontrolu alebo exportovať priamo do CAM software na kontrolu kolízie.
  • K frézam s vymeniteľnými platničkami umožňuje vyhľadať všetky typy dostupných platničiek, správnych skrutiek a skrutkovačov.
  • K upínačom umožňuje nájsť upínacie čapy, prechodové rúrky na stredové chladenie, predĺženia a redukcie.
  • Je možné aj objednávať nástroje priamo od výrobcu.